Projekti

Nova Issa - svjetski centar za otočni život i kulturu

Završivši početni petogodišnji program (2012-16) Anatomija otoka uskoro će započeti novi petogodišnji ciklus (2018-22). Temeljeći se na iskustvima i rezultatima prikupljenim tijekom prve faze (koja uključuje 110 istraživačkih i stručnih predavanja, bogate diskusije s lokalnim stanovništvom, 24 projekata istraživanja i dizajniranja studenata, studentske videoradove i međunarodne izložbe), naš se fokus kreće prema konkretnim idejama o budućnosti. Ključni problemi današnjice, kao što su sezonski karakter aktivnosti koji smanjuju turističku sezonu na samo dva mjeseca godišnje, depopulacija i nedostatak cjelogodišnjih aktivnosti koje bi mogle podržati čitav otočni život, ukazali su na potrebu koncentriranja naših napora na ambicioznoj inicijativa "Nova Issa - svjetski centar za otočni život i kulturu ", koja bi omogućila inkrementalno, ali stalno stvaranje poboljšanja i inovacija.

Sveobuhvatni ciljevi "Nove Isse" su uspostaviti djelotvoran kontinuitet s bogatom prošlošću otoka (koji datira iz drevne Isse, grčkog grada utemeljenog na otoku u 5. stoljeću bce) i pomaže poticanju latentnog potencijala i transformacije Visa prema otoku 21. stoljeća. Od početka 2012. godine Anatomija otoka povezana je sa Smart Island Initiative, kroz koju profesor Radović i njegov istraživački laboratorij na Sveučilištu Keio u Tokiju promiču ideje usko povezane s ovim konceptom, a temelje se na dijalektici ekološki i kulturno odgovorne tehnologije , kvaliteti života koristeći tradicionalne načine i najnovije inovacije u arhitektonskom i urbanom dizajnu i tehnologiji.

"Nova Issa" ima potencijal postati značajna, možda ključna studija slučaja za inicijativu Smart Island. U Visu početni naglasak bio bi na uspostavljanju tijekova između izvornih grčkih, lokalnih zaklada i inovativnih globalnih programa, utjelovljenih u Svjetskom centru za život i kulturu otoka. Oko 100 država širom svijeta uključuje ili su potpuno locirane na otocima (npr. Japan). Inicijativa "Nova Issa" tražila bi kontakte s ovim zemljama i njihovim otočnim kulturama, uspostavom kulturne razmjene i konkretnim projektom na mjestu drevne Isse, kao poticajnim projektom koji će se razvijati u razdoblju od 2018. do 2022. godine.

Iako je potpuno svjesni ambicioznog opsega ove inicijative, temeljni optimizam Anatomije otoka i uspjeh prve faze simpozija i radionica podsjećaju na to da "svako putovanje započinje prvim korakom". Ovdje vas pozivamo da se pridružite Anatomiji otoka u tome koraku, na skromnom simpoziju, zamišljenom u izvornom, grčkom smislu - kao otvorenu raspravu o "Mogućnostima i stvarnostima Svjetskog centra za život otoka i inicijative kulture". Simpozij će se održati u gradovima Visu i Komiži u razdoblju od 11. do 14. rujna 2018.

Ovaj poziv upućuje se na skupinu sudionika Anatomije otoka 2012-16, odabrane skupine stručnjaka koji mogu pomoći u identificiranju, daljnjem razvijanju i pročišćavanju relevantne ideje, te studente koji će i naučiti i pomoći konkretizirati neke od raspravljenih ideja.

Ako imate bilo kakvih pitanja ili prijedloga, kontaktirajte nas na info@anatomija-otoka.com

U očekivanju vašeg odgovora i pridruživanju na nastupnom simpoziju "Nova Issa", iskreno,

Boško Budisavljević, architecte D.P.L.G.

Predsjednik Udruge

 

 

Boris Čargo O urbanizmu Ise u svjetlu novih arheoloških istraživanja

O urbanizmu Ise u svjetlu novih arheoloških istraživanja
Boris Čargo Arheološki muzej u Splitu Zrinsko-Frankopanska 25 HR, 21000 Split boris.cargo@armus.hr
UDK: 711.4 (398 Issa) (210.7 Vis) (497.5 Vis) Izvorni znanstveni članak Primljeno: 26. 2. 2016. Prihvaćeno: 5. 12. 2014.

SAŽETAK


U radu se donose rezultati istraživanja koja se provode proteklih godina u jugoistočnom dijelu Ise (intra muros). Dosad su tim istraživanjima pronađeni ostatci dviju ulica orijentiranih u smjeru S-J (stenopos), te triju inzula (insulae). U inzulama su pronađeni i prvi ostatci kuća, od kojih ni jedna za sada nije u potpunosti istražena, pa se rad ponajprije temelji na istraženim dijelovima ulica i organizaciji prostora unutar grada. Uz kraći osvrt na povijest istraživanja koja su pridonijela boljem sagledavanju urbanizma Ise, u tekstu se raspravlja o stepenastim ulicama i kanalima u njima, potom se objavljuju dosad nepoznati podatci o ulicama u Isi pronađenima tijekom istraživanja s kraja pedesetih godina prošlog stoljeća u zapadnom dijelu grada; zatim se govori o veličini inzula i u preliminarnom obliku iznose se zapažanja o kući 1 u inzuli I (I, 1). Donosi se novo viđenje isejskog rastera i daju usporedbe sa sličnim urbanističkim rješenjima gradova u južnoj Italiji, Epiru, sjeverozapadnoj Grčkoj i južnoj Francuskoj.
Ključne riječi: Isa, urbanizam, per strigas, stambeni blok, inzula, ulica, stenopos, kuća

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška