Vječno u tranziciji bez kulturne tranzicije: ValOm festival u Omišlju kao mogući potencijal za suvremene umjetničke prakse u lokalnom kontekstu

Utorak - 27.09.2022.

Predavači

Omišalj na otoku Krku je mediteranski lokalitet obilježen dugogodišnjom napućenosti koja prema arheološkim ostatcima, poput rimskog foruma, seže do antike. Taj se kontinuitet uviđa u trenutačnoj vizuri mjesta bogatoj binarnim opozicijama urbanističkih stilova od starogradske kamene jezgre, preko socijalističkih blokova do apartmanskog naselja. Učestalo koketiranje između neodrživih industrijskih (napušteni prostor Dina Petrokemije i JANAF u pogonu) i kratkoročnih turističkih politika (ruševine nekadašnjeg Hotela Učka, napušteni Hotel Jadran i novi Luksuzni kamp) rezultiralo je par excellance postmodernističkim simulakrumom fragmentiranog krajolika. Ta fragmentarnost pretpostavlja da se arheološko nalazište Mirine i LNG terminal nalaze u prostoru gotovo iste plaže. S druge strane, u pogledu kulturnih sadržaja relativno uspješno preživljavaju tek tradicijske manifestacije poput Antičkih dana, Festivala pučkog teatra i koncerata klasične glazbe, dok paradigma razvoja suvremenih umjetničkih praksi, kao sastavnica lokalnih i nacionalnih kulturnih politika, ostaje uglavnom zanemarena. Ambivalentnost energetske privrede, turizma i spomenutih sadržaja manifestira se kao eskapistička poluga za premošćivanje jaza između egzistencijalnih pitanja i kvalitete života u lokalnom kontekstu bez sustavnosti prema dugoročnoj održivosti. Stoga ovo izlaganje, temeljeno na metodi studije slučaja, donosi analizu reprezentacije Omišlja kao otočnog prostora binarnih privrednih praksi temeljenih na principu kratkoročne dobiti, pri čemu suvremene prakse u kontekstu umjetnosti ostaju zanemarene. Posljedično se nameće pitanje je li ova tranzicija uopće moguća bez kulturne tranzicije? Stoga ćemo u izlaganju prezentirati ovogodišnji kulturno-umjetnički ValOm festival kao potencijal za ekstenziju suvremenih umjetničkih praksi. Festival tako promatramo kao primjer dopune postojećim sadržajima, ali i kao metodu koja u svojim izvedbenim i radioničkim sadržajima nastoji podići kvalitetu života u lokalnom ambijentu te progovarati o održivom razvoju kao odgovoru na klimatske promjene.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška