Uvažavanje posebne situacije otoka u politikama Europske unije

Utorak 1.10.2019.

Predavači

  • mr.sc., Majda Rubić, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske

Uvažavanje posebne situacije otoka u politikama Europske unije

Mnoge EU članice imaju otoke i arhipelage s često oskudnim prirodnim resursima i sa znatnim ograničenjima u potencijalu za gospodarski rast. Odredbama članka 174. UFEU prepoznaje se posebna priroda otočnih područja, dok je otočna politika definirana kroz regionalnu politiku koje je dio teritorijalna kohezija, odnosno investicijska politika EU-a. Kohezijska politika ulaganjima u neravnomjerno razvijene dijelove osnažuje Europsku uniju prema načinu financiranja Europske komisije koji se temelji na BDP-u i do danas je vrlo malo konkretnih EU mjera usmjerenih na podršku otocima. Od značaja je Rezolucija Europskog parlamenta o posebnoj situaciji otoka, donesena 4. veljače 2016., koja zahtijeva od članica definiranje posebnih situacija otoka prema njihovim trajnim prirodnim i demografskim teškoćama, (preporuka 5.). Također, upućuje na smanjivanje poreza, da se zadrže odobreni porezni dogovori iz Direktive Vijeća 2006/112/EZ o zajedničkom sustavu PDV-a, kao kompenzacija za prirodne nedostatke i trajne demografske teškoće otoka (preporuka 6). Drugom Rezolucijom o Višegodišnjem financijskom okviru EU-a nakon 2020., Europski parlament preporuča EU članicama za najudaljenije regije donijeti program rješavanja njihovih problema, mjere te opravdana izuzeća.

Budući u Uniji nedostaje okvir financijskih potpora za otoke, a spomenutom Direktivom iz 2006. o zajedničkom sustavu PDV-a nisu propisane posebne odredbe u pogledu primjene stopa PDV-a u Republici Hrvatskoj, jer tada nije bila EU članica, može se predstavniku Komisije uputiti prijedlog za preispitivanje dopune Direktive. Također, bilo bi korisno kontaktirati EU članicu sa sličnom situacijom da se otocima sa statusom ‘udaljeni otok’ prema pregovorima s EU, odobri snižena stopa PDV-a od 5%, te tako dopunjenu Direktivu implementirati u hrvatski zakon. Pri svemu treba imati u vidu da EU zajednička poljoprivredna politika ne uzima u obzir specifičnosti na otocima i da EU povjerenica za regionalni razvoj savjetuje osnažiti ulogu nacionalnih vlada u rješavanju otočnih problema.

 

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška