Utjecaj luka nautičkog turizma na okoliš

Utorak 1.10.2019.

Predavači

Utjecaj luka nautičkog turizma na okoliš

Iako javnost očekuje da okruženje nautičkih morskih luka zadovoljava uvjete koji se zahtijevaju na mjestima gdje se nalaze rekreacijski sadržaji, to nije slučaj. Utjecaj luka nautičkog turizma je značajan i to je razlog za razvoj sustava koji zahtijeva kontinuirano praćenje i istraživanje kako bi se očuvao okoliš i ekosustavi za buduću dobrobit turističkog sektora. Svaka je luka nautičkog turizma različita po svojoj osjetljivosti kao i po karakteristikama društvenih i ekoloških uvjeta. Rast mora odgovarati zahtjevima, poštujući u svakom slučaju mjere upravljanja i borbu za sprječavanje onečišćenja. Kvalitativna procjena rizika korištenjem matrica rizika koje preporučuju Međunarodna pomorska organizacija (IMO) i drugi standardi ne mogu se koristiti za procjenu rizika onečišćenja točno određenog dijela obalnog mora od crnih voda različitih brodova. Klasifikacija, identifikacija, prikupljanje i zbrinjavanje otpada mora se provoditi u lukama nautičkog turizma za standardizirane troškove i usluge, kao i razmatranje drugih utjecaja. Opći je cilj olakšati raspodjelu luka nautičkog turizma kako bi se osigurale održive koristi, a osnova sustava bit će načela i norme s ciljem postizanja održivosti i dobrog upravljanja u lukama nautičkog turizma u javnom interesu.

 

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška