Tradicionalne otočne djelatnosti i kulturna baština kao temelj otočnog identiteta i kulturno-turistički potencijal: Primjeri otoka Brača i Raba

Utorak - 27.09.2022.

Predavači

Kulturna baština otoka predstavlja temelj njihovog kulturnog i prostornog identiteta. U slučajevima mnogih otoka postoji slabija očuvanost krajolika u smislu materijalne i nematerijalne povijesno-kulturne baštine koja je posebno važna zbog promicanja otočnog identiteta s generacije na generaciju. Zato se Nacionalnim planom razvoja otoka potiče i održivije korištenje kulturne baštine, obnova materijalnih kulturnih dobara poput građevina ali i čitavih kulturno-povijesnih cjelina kroz održavanje njihovih povijesnih namjena ili razvoj novih sadržaja. Na taj način kulturno dobro postaje aktivan element u životu lokalne zajednice. I tradicionalne djelatnosti na otocima predstavljaju ključan čimbenik gospodarskog razvoja otoka pa se i Nacionalni plan razvoja otoka 2021.-2027. koncentrira upravo na otočna znanja i njihov prijenos u smislu očuvanja i diverzificiranja otočnog gospodarstva. Naglašavaju se posebnosti otoka u stvaranju novih i inovativnih lokalnih djelatnosti, posebno poljoprivredne. Razvoj kulturne baštine i tradicionalnih djelatnosti na otocima trebalo bi uklopiti u razvoj turizma, posebice održivog turizma, budući da mnoga materijalna i nematerijalna kulturna dobra imaju kulturno-turistički potencijal. U kvalitativnim istraživanjima na otocima Braču i Rabu pokazana je nužnost povećanja vidljivosti kulturne baštine otoka, kao i tradicionalnih djelatnosti. Utvrđeno je da ta mjesta imaju bogatu kulturnu baštinu, ali i da turistički razvoj nije u većoj mjeri usmjeren na nju, kao ni na tradicionalne djelatnosti, pogotovo poljoprivredu koja se uglavnom svodi na individualnu i obiteljsku djelatnost. Lokalno stanovništvo, stručnjaci i drugi zainteresirani akteri stoga ističu da je za daljnji razvoj turizma na otocima ključno obuhvatiti i njihovu kulturno-povijesnu dimenziju, kao i lokalna i tradicijska znanja i djelatnosti. Takav održiviji pristup ovim djelatnostima može se uklopiti u turističku ponudu budućih općinskih i državnih planova i strategija.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška