Tko je važan upravitelj našeg nacionalno važnog otočnog krajolika

Srijeda - 28.09.2022.

Predavači

  • mr.sc., Majda Rubić, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova EU Republike Hrvatske

Problemi zbog porasta razine mora izazvani globalnim zagrijavanjem kao posljedicom ljudskog djelovanja na klimu ne istražuju se dovoljno. Primjer dobre prakse je otok Wight koji je proglašen UNESCO-vim rezervatom biosfere, ali lokalna vlast upravlja otočnim krajolikom (članovi hrvatske sekcije ECOVAST sudjelovali su 2010. godine na sastancima). Za Sredozemno more važna je politika partnerstva koju provodi Unija za Mediteran od 2008., članstvo se sastoji od svih EU članica i mediteranskih država nečlanica EU-a. Upravljanje je s pristupom “odozdo” koje uključuje čovjeka i otok sa svojom definiranom ekološkom formulom. Ciljevi su samoodrživost mediteranskog poljoprivrednog područja, udruživanje proizvođača za zaustaviti depopulaciju otočnih sela te zaustavljanje smanjivanja obrađenih površina. Naseljeni hrvatski otoci su u hrvatskoj udruzi Otočni sabor, a od 2014. u švedskoj mreži European Small Islands Network. Mreža je osnovana temeljem odredbi UFEU-a za jačanje teritorijalne suradnje te ima legitimitet i neovisna je o politici otočne članice. Neke nadležnosti delegirane Tajništvu za otoke u Komisiji ne znače obavezu, nema dogovorenog instrumenta za usklađenu otočnu politiku. Zabrana prodaje nekretnina strancima prestaje 1. srpnja 2023. i zbog jedinstvenog pristupa otoku treba propitati mogućnosti za odgovor na neželjene promjene na tržištu nekretnina na otocima. Dva su temeljna pristupa u procesu europskih integracija, a odabir ovisi o posebnim interesima članice. Prvi pristup ima težište na jačanju institucija EU-a i izgradnji jedinstvenog regulatornog okvira. Postupno vodi k unifikaciji zajedničkih standarda postupanja pojedine članice i Europske Unije kao cjeline. Ovaj pristup vodi do sužavanja autonomije članica i njihove samostalnosti u postupanju. Drugi pristup težište stavlja na rješavanje praktičnih pitanja. U suradnji s upravnim i političkim tijelima članice uzima u obzir njene posebnosti. Poštuje integracijski model prema kojem inzistira na većem stupnju samostalnosti i suverenosti u donošenju političkih odluka i obavljanju upravnih poslova.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška