Sustav otoka hrvatskog Jadrana (prilozi za novi Zakon o otocima)

Utorak 18.9.2018.

Predavači

Sustav otoka hrvatskog Jadrana (prilozi za novi Zakon o otocima)

 

Prostor 7 jadranskih županija, a osobito obalno područje kopna i otoka, najvrijedniji je razvojni potencijal Republike Hrvatske koji će i slijedećih desetljeća biti najzanimljivije poduzetničko i najprivlačnije graditeljsko područje.

Prema važećim prostornim planovima urbanizirana obala (naselja, gospodarske djelatnosti i turističke zone) zauzimat će (stanje i planirano) oko 1.477 km a poluurbanizirana obala (dužobalne ceste, razne luke, uređena kupališta, zone HV i drugo) oko 748 km. Preostale 2/3 obale ostat će nedirnute.

Na 47 naseljenih otoka 2011.god. je živjelo 125.000 stanovnika. Na 18 najnaseljenijih otoka živjelo je 115.000 stanovnika (92% od svih otočana) a broj svih vrsta stanova je bio 155.000. Od toga je 110.000 stanova uglavnom korišteno sezonski i u turizmu.

Iz Proračuna Hrvatske u razdoblju 1999 - 2017. uloženo je u otoke oko 30-ak milijardi kuna (oko 2/3 bespovratno a 1/3 kroz povoljne kredite). Uložen je i ogroman privatni kapital vlasnika svih vrsta nekretnina, pa u najvećem broju otočnih naselja ima više svih vrsta stanova nego stalnih stanovnika.

Prema indeksu razvijenosti obalno područje kopna i otoka pripada gospodarski najrazvijenijim područjima Hrvatske, dok karte siromaštva ukazuju da je stopa siromaštva u jadranskoj regiji za 1/3 manja nego u kontinentalnoj Hrvatskoj.

U otoke su uložena velika sredstva iz državnog proračuna. Izgrađena je ili se gradi prometna infrastruktura, a otočani imaju brojne povlastice i poticaje. To je prostor u kojem je izgrađen jedan stan za ljetovanje na jednog stanovnika, što donosi obostrane koristi i gdje su cijene nekretnina višestruko veće nego u Slavoniji. Dok se provodio Zakon o otocima Slavonija je gospodarski slabila a kada se konačno odlučilo nešto poduzeti – počela se preseljavati na zapad EU, trajno!

Otoci nisu najugroženije područje Hrvatske. Zato novim Zakonom o otocima treba uspostaviti pravednije razvrstavanje i financiranje otoka - Sustav otoka usklađen s objektivnim mogućnostima države i potrebama najugroženijih otočnih zajednica.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška