Sesija VI, moderator: Axel Luttenberger

Utorak 1.10.2019.

Predavači

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška