Scenariji razvoja obalno-otočne regije – studija slučaja Primorsko – goranske županije

Utorak 18.9.2018.

Predavači

Scenariji razvoja obalno-otočne regije – studija slučaja Primorsko - goranske županije

Primorsko-goranska županija (PGŽ) je obalna regija koja uključuje i otoke. U PGŽ-u je uspješno uspostavljen sustav prostornog planiranja. Prostorni planovi na lokalnoj i županijskoj razini su izrađeni I usvojeni. Županijski prostorni plan usvojen 2013. godine određuje ciljeve prostornog razvoja i racionalnog korištenja prostora. Strateški razvojni okvir županije određen je Županijskom razvojnom strategijom za razdoblje do 2020. godine. U pripremi je i novi županijski plan koji se, uz ostalo, treba osloniti na dosadašnje prostorno-ekonomske trendove, postojeće stanje i dugoročne prognoze. Sve te informacije naći će se u Izvještaju o stanju u prostoru za razdoblje 2013-2016 čija izrada je pred završetkom. Izvještaj će sadržavati i jasnu podjelu na mikroregije: Priobalje, Gorski-kotar i Otoke, koja je potrebna kako bi se što preciznije utvrdila razina gospodarskog razvoja i sektorske specijalizacije.

Za izgradnju prognostičkog modela gospodarskog razvoja PGŽ do 2030, treba prikupiti podatke o gospodarskim i demografskim kretanjima i (ne)zaposlenosti. Temeljem analiziranih podataka sadržanih u Izvještaju i projekcijama trendova ključnih ekonomskih pokazatelja, u ovom istraživanju bit će izrađena tri razvojna scenarija: jedan temeljen na pretpostavci da će se postojeći trendovi nastaviti bez provedbe specifičnih mjera razvojne politike, drugi oslonjen na restrukturiranje kao razvojnu priliku i treći temeljen na održivom razvoju županije. Otoci zauzimaju izdvojeno mjesto u sva tri scenarija.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška