REruralizacija / Prehrambeno istraživački centar

Ponedjeljak 30.9.2019.

Predavači

REruralizacija / Prehrambeno istraživački centar

REruralizacija je predavanje koje sažima različite pristupe oživljavanja ruralnih područja. Prvi pristup, govori o „lukama hrane“ na različitim hrvatskim otocima, ujedinjenim za tržište EU-a. Ovdje ću predstaviti svoj magistarski rad na Fakultetiuza arhitekturu u Ljubljani "Prehrambeno-istraživački centar u Komiži". Prehrambeno-istraživački centar nastao je povezivanjem uzgoja, proizvodnje hrane, podučavanja gastronomije i maloprodaje prehrambenom terminalu, koji u osnovi osigurava integraciju, distribuciju, skladištenje i plasiranje proizvoda. Centar je glavna strateška postaja u kojoj se konsolidira zaliha lokalnih farmi, ribara i istraživača u zajedničkim objektima u gradu. Tako se Komiža spaja s malim selima i farmama u unutrašnjosti otoka. Sustav osigurava sve faze prehrambenog lanca. Na području izgrađenog tkiva prodiru prirodni izvori s drvećem rogača, vrtovima i borovom šumom. Valovi i morske struje oblikuju obalu i utječu na oblik ribarske luke. Korisnički, proizvodni i prometni tokovi tvore javne prostore. Program centra je disperzno umješten u Mlinskom zaljevu i organiziran u četiri "poglavlja", koji su povezani promenadom. Na početku zaljeva korisnik susreće tradiciju koju prate proizvodnja i obrazovanje te na kraju kompleksa istraživanje.

Nakon toga ću predstaviti Projekt Countryside reloaded, dio BIO 25 izdanja Faraway, So Close, koji je bio usmjeren na glavni potencijal Slovenije: krajolik. Međunarodni timovi dizajnera, arhitekata, biologa i istraživača bili su pozvani u šumu, kraško podzemlje, rudarska područja, ravnice Panonskog dijela, slovensku obalu i slovenske Alpe. Projekti osmišljeni i predstavljeni na BIO-u nastojali su identificirati potencijale mjesta koja su još uvijek isključena iz trenutnih rasprava o budućnosti. Jedan od tih projekata koji ima zanimljiv pristup, a koji se može primijeniti na području Lastova, je projekt pod nazivom Countryside Reloaded.

 

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška