Relevantnost sistemskog pristupa otočnom razvoju

Utorak 1.10.2019.

Predavači

Relevantnost sistemskog pristupa otočnom razvoju

Prepoznato je da otočni razvoj zahtijeva posebnu pažnju. U proučavanjima otoka se stoga opaža sve veća spremnost na odbacivanje ograničenja koja su dugo prevladavala u pristupu otočnom razvoju. Ograničenja kao što su ovisnost o kopnu, uski okviri lokalnoga gospodarstva ili opterećenja koja donosi turizam, dugo su smatrana oblikom determinizma koji sustavno određuje (ograničava) otočne razvojne mogućnosti. Iako je popis razvojnih prepreka koje nameće insularnost dugačak i ponekad odražava otočnu stvarnost, bogatstvo i raznolikost otočnog konteksta obavezuje nas da ne uopćavamo postojeća ograničenja. Prema tome, sistemski pristup usvojen u prostornom planiranju pokazuje se relevantnim u razmatranju otočnoga lokalnog razvoja. U okviru prostornog planiranja holizam dobija središnje mjesto u pristupu teritorijalnim interakcijama i uključuje razmišljanje o teritoriju koji premašuje puki zbroj svojih komponenti. Kako bismo pojasnili relevantnost ovakvog pristupa u proučavanju otoka, ustvrdit ćemo da otočne posebnosti ne proizlaze samo iz geografskog položaja nego iz interakcija mnogih činitelja. Ti činitelji (geografski, društveni, kulturni, ekonomski, politički) djeluju zajedno i uzrokuju razne dinamike koje se mogu vidjeti samo ako se teritorij poima sistemski. Na primjer, evolucija otočnog okoliša i zajednice koja u njemu živi ne može se proučavati odvojeno. Na priobalnim otocima koji su okruženi morem, ali nužno ostaju povezani s kopnom, ovakvo globalno razumijevanje teritorija i njegove dinamike čini se podesnim u određivanju pristupa otočnom lokalnom razvoju.

 

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška