Projekt CARITALENTS: baština i život na Barbadosu i Dominici

Nedjelja 29.9.2019.

Predavači

Projekt Caritalents: Baština i život na Barbadosu i Dominiki

Karibi su oduvijek bili mjesto susreta i preplitanja ljudi, kultura, gospodarstva i prirodnog okoliša. Otočna baština povijesni je ishod tih događanja. S obzirom na izvorišta baštine i prirodnu i antropičnu osjetljivost arhipelaških habitata, najprikladnijima se čine intervencije zasnovane na razmjeni i zajedničkom korištenju znanja. U Malim Antilima klimatske promjene i globalizacija tržišta nameću velike društveno-ekonomske promjene i ugrožavaju otočnu zajednicu i fizički okoliš. Otoci Barbados i Dominica zajedno brinu o očuvanju karipske baštine od urbane degradacije, ekonomskih rizika i osipanja otočnih zajednica. Suradni Caritalents projekt potiče međunarodne i otočne stručnjake na zajedničko korištenje znanja o otočnoj baštini i njegovom prijenosu otočnim akterima. Korištenjem inovativnih participacijskih alata, posebno se potiče uvježbavanje mladih. Akcije usmjerene na osvješćivanje otočne baštine i stjecanje znanja o njoj, glavna su djelatnost Eksperimentalnih laboratorija u glavnim gradovima Bridgetownu i Roseauu i u ostalim otočnim naseljima. Posebne teme su participativno mapiranje i urbanističko uređenje, gradska organska poljoprivreda i religijsko nasljeđe. Akcije se odvijaju na području dvaju UNESCO-vih spomenika svjetske baštine: Povijesni Bridgetown i njegov garnizon (Barbados) i nacionalni park Morne Trois Pitons (Dominica). Mladi su uključeni u projekt i uživaju podršku u tumačenju sklada otočne baštine koja se u projektu smatra resursom kako bi otkrili mogućnosti zaposlenja i života na svom otoku. Istovremeno, pozvani su prevladati insularnost višerazinskim otočnim, međuotočnim i međunarodnim umrežavanjem, značajnim za inoviranje postojećeg modela turističke eksploatacije.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška