Program SMILO: jačanje otpornosti malih otoka

Nedjelja 29.9.2019.

Predavači

SMILO program: Jačanje otpornosti malih otoka

Mali otoci su posebno osjetljivi na globalne promjene i suočavaju se s mnogim pitanjima, uključujući: utjecaje klimatskih promjena, zagađenje, invazivne vrste, uništavanje staništa. Istovremeno, njihova otočnost se može vidjeti i kao snaga, jer je plodno tlo za tehničke, društvene i održive inovacije.

Podržan od strane francuske Agencije za očuvanje obale, SMILO je međunarodna nevladina organizacija koja ima za cilj podržati otoke (površine manje od 150 km²) prema održivom upravljanju njihovim teritorijem i resursima. Integrirani pristup usredotočen je na: gospodarenje otpadom, energiju, vodu i sanitaciju, biološku raznolikost i ekosustave, krajolik i kulturnu baštinu. Program se temelji na procesu dodjele oznake (“labeliziranja”) Održivog otoka. U 2019. godini pet malih otoka je dobilo taj certifikat, a više od trideset otoka su članovi mreže. NVO je također osnovao “Fond otoka”, koji financira konkretne i praktične akcije do 50.000 €.

Važan aspekt rada SMILO-a je suradnja sa svakim otočnim teritorijem kako bi se uspostavio “Otočni odbor”, inovativno tijelo upravljanja koje okuplja lokalne i javne dionike za dijalog i rješavanje dugoročnog zajedničkog, održivog i autonomnog planiranja i upravljanja njihovim teritorijem. SMILO blisko surađuje sa lokalnom zajednicom u provedbi konkretnih projekata, primjerice na otocima: Levant, Sainte-Marguerite, Saint Honorat (Francuska), Kerkennah (Tunis), Zlarin (Hrvatska).

Jedan od naših partnera, otok Ibo u Mozambiku, bio je teško pogođen ciklonom Kennetha 25. travnja 2019., samo nekoliko tjedana nakon uragana Idai. SMILO trenutno razmišlja o vrsti akcija koje bi mogli provesti kako bi podržali otok na svojoj razini djelovanja. U širem smislu, cilj je olakšati dijalog između pogođenih i posebno ugroženih teritorija, uz istovremeno razvijanja mreže i stručnosti na otoku.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška