Prema zajedničkom zakonodavnom okviru za zaštitu otočne bioraznolikosti u međunarodnom pravu

Utorak 1.10.2019.

Predavači

Prema zajedničkom zakonodavnom okviru za zaštitu otočne bioraznolikosti u međunarodnopm pravu

Otočni ekosustavi funkcioniraju na poseban način što je poznato još od početaka prirodno-znanstvenih otočnih istraživanja. Otoci endemskim vrstama značajno doprinose globalnoj prirodnoj raznolikosti i vrlo su osjetljivi na izvanjske utjecaje. Paradoksalno, važnost otočne prirodne raznolikosti nije prepoznata u okolišnom zakonodavstvu, dok drugi osjetljivi ekosustavi, šume, planine i obalna područja već uobičajeno uživaju posebnu zaštitu. Međunarodne konvencije za zaštitu prirode (Konvencija o bioraznolikosti, Bernska konvencija, Ramsar konvencija itd.) bave se i otočnom prirodnom raznolikošću, ali pravni instrumenti kojima bi se osigurao zajednički okvir za zaštitu otoka još nisu uspostavljeni.

U prvom dijelu izlaganja istražit ću razloge i posljedice nedostatka zajedničkog pravnog okvira zaštite otoka. U drugom ću se dijelu usredotočiti na postojeće i buduće inovativne inicijative za promjenu tog trenda i početak bavljenja pitanjima zaštite otoka u međunarodnom pravu.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška