Potreba za poimanjem otočnog krša kao iznimne vrijednosti Republike Hrvatske

Predavači

Potreba za poimanjem otočnog krša kao iznimne vrijednosti Republike Hrvatske

Prvo korištenje riječi krš seže u 13. stoljeće, ispisano je glagoljicom na kamenoj ploči na otoku Krku. Krš označava teren specifičnih hidrogeoloških i geomorfoloških oblika koji nastaju u topivim stijenama i predstavlja bogatstvo globalne razine zbog iznimne georaznolikosti i bioraznolikosti kojima obiluje te vode koju čuva. Dinarski krš je jedan od najvrjednijih krških fenomena na svijetu, ujedno i najveće neprekinuto krško područje u Europi, a Jadransko otočje čini najbrojniju kršku skupinu u svijetu. Zastupljenost kemijske korozije na otocima je pojačana posolicom, što uzrokuje nastanak oštrih i ekstremnih oblika otočnog reljefa. Unatoč posebnostima koje hrvatske otoke čine i značajnom geodestinacijom, u Republici Hrvatskoj ne postoji dostatno razvijena svijest o posebnostima i osjetljivosti otočnog krša. Navedeno je vidljivo u načinu zbrinjavanja otpada, eksploataciji minerala i provedbi građevinskih intervencija u prostoru koji izravno djeluje na očuvanje bioraznolikosti, te kvalitetu i količinu vode u podzemlju, otočnim vodotocima i stalnim jezerima. Poimanje specifičnosti otočnog krša i primjeren odnos prema njemu treba kontinuirano razvijati, ali isto tako osmisliti načine razvijanja dostatno odgovornog odnosa javnosti prema kršu, a poglavito donositelja odluka u cilju primjerenog vrednovanja i očuvanja tog nacionalnog nam bogatstva.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška