Oznaka SMILO (SMILO label) za male održive otoke

Nedjelja 16.9.2018.

Predavači

Towards a label for small sustainable islands

Sudjelovanje na Anatomiji otoka u skladu je s mojim profesionalnim aktivnostima i osobnim angažmanima. Od početka 2018, surađujem s LAG 5, Parkom Prirode i općinom Lastovo na teritorijalnoj dijagnozi otoka Lastova. Usporedno se analiziraju metodologija i procesi NGO SMILO koje razvijamo od 2015. godine.

U prezentaciji ću pokazati genezu NGO SMILO i predstaviti naše stručnjake i partnerske institucije. Detaljno ću izložiti naše strateške ciljeve, uglavnom opisujući strukturu Oznake SMILO (SMILO label) za male održive otoke. Kako bi predstavio našu viziju, načela, metodologije i procese, predstavit ću naše partnerske otoke i ključne aktivnosti iz cijelog svijeta.

 

Kako u udruzi djelujem kao posrednik za hrvatske otoke, predstavit ću rad na otoku Zlarinu od 2016: izložbe, radionice, sastanke, itd., koji su pomogli uspostaviti zajedničku teritorijalnu dijagnozu otoka (SMILO tematika održivog razvoja: vodoopskrba i pročišćavanje otpadnih voda, otpad i njegovo zbrinjavanje, čista energija, krajolici i bio raznolikost). NGO SMILO potiče dinamiku koja će dovesti do definicije plana integralnog upravljanja otokom. U glavnini prezentacije opisat ću trud uložen u strukturiranje i animiranje inovativnog tijela upravljanja, odnosno Odbora za održivi razvoj otoka Zlarina. U drugom dijelu prezentacije usredotočit ću se na razvoj mehanizama planiranja koje treba uskladiti s postojećim zakonima i strategijama na različitim razinama, od nacionalne do lokalne, posebno jer je pred donošenjm novi Zakon o otocima. Konačno, otvorit ću raspravu prezentirajući naše poteškoće, dostignuća i buduće korake.

U prezentaciji ću pokrit sljedeće ključne teme Anatomije otoka:

- Metodologija istraživanja otoka i uspostava nisologije, studija otoka;

- poveznice između otoka;

- prostorno planiranje na otocima.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška