Otočni drugi i otočne drugosti

Nedjelja 29.9.2019.

Predavači

Otočni drugi i otočne drugosti

Svaki otok ima svoje starosjedioce, one koji su otok otkrili, prvi ga naselili i na njemu stekli ili stvorili status „prvih“ otočana i domorodaca. Svi koji dolaze poslije njih, bilo u skupinama ili pojedinačno, obično naseljavaju dijelove koji su im dodijeljeni kao prognanicima i izbjeglicama ili pak osnivaju potpuno nova otočna naselja. Svijest o došljacima (novim stanovnicima, otočnim gorštacima, fureštima) i onima koji su u prostor otoka došli „drugi“ te naglašavanje i isticanje njihove drugosti dio su otočne povijesti, baštine, kulture i otočnih identiteta. Gotovo se nikada ne zaboravlja otkuda su (s kojeg dijela kopna ili kojim morskim putem) i kada su došli te zašto ne mogu biti, ni postati otočni starosjedioci, a ponekad ni „pravi“ otočani. „Drugi“ otočanin ili „druga“ otočna zajednica konstruirana je raznolikim, često minucioznim spektrom distinktivnih obilježja, stvarnih i umišljenih različitosti, granica i okvira kojima se određuju, odvajaju ili izoliraju. U izlaganju će biti iznesen pregled takvih drugih i drugačijih otočana na otocima hrvatskoga arhipelaga kroz povijesne izvore o otočnoj povijesti, putopise i književna djela, ali i usmene povijesne predaje o naseljavanju i postanku pojedinih otoka i otočnih naselja te rodovskim predajama o drevnosti ili nestanku pojedinih otočnih rodova i obitelji.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška