Organizacijski aspekti provedbe klimatski prilagođene društvene transformacije u lokalnim zajednicama (općinama, gradovima, otočnim zajednicama

Srijeda - 28.09.2022.

Predavači

  • Jože Kos Grabar, univ. dipl. ing. geod., ZUM urbanizem, planiranje, projektiranje d.o.o., Maribor, Slovenija

Klimatske promjene izazov su za sve razine i dijelove društva: od pojedinca, kućanstva, naselja, sela, grada, općine ili lokalne (i otočne) zajednice, regije do pojedinih država međunarodnih udruga te cijeloga čovječanstva. Sveobuhvatnost, dugotrajnost i složenost klimatskih promjena te raznolikost njihovih učinaka zahtijevaju odgovor društva koji će biti adekvatan navedenim promjenama i učincima, prije svega s organizacijskog stajališta. Kako da se s ovom zahtjevnom zadaćom nosi lokalna zajednica (općina, grad, otočna zajednica) koja si je postavila ambiciozan cilj prilagoditi svoje djelovanje i način društvenog života klimatskim promjenama te pridonijeti njihovom smanjenju i ublažavanju njihovih negativnih posljedica? Provedba pojedinačnih, vremenski ograničenih i organizacijski malo povezanih ili čak nepovezanih ekoloških projekata doista može donijeti povoljne rezultate, ali oni su manji u odnosu na dugoročni, sinergijski povezani/ nadograđeni i organizacijski koordinirani pristup. Ključan je organizacijski dio takvog pristupa. Obuhvaća sljedeće aspekte: kadrovsko-stručni, (među)institucionalno-organizacijski, edukativno-promidžbeni, financijski, pravni, administrativni, politički, medijski i participativno (suradničko)-procesni. Upravljanje i provedba cjelovite, klimatski prilagođene društvene transformacije u lokalnoj zajednici treba povjeriti stabilnom, motiviranom i stručnom timu u smislu strateškog usmjeravanja i operativnog menadžmenta. Protokoli njegova djelovanja trebaju osigurati dobru suradnju svih zainteresiranih subjekata iz različitih društvenih sfera. Treba zajamčiti javni pristup stručnim, razumljivo prezentiranim i kvalitetno promoviranim informacijama o klimatskim promjenama i načinima suočavanja s njima. Za financijsku podršku društvenoj transformaciji potrebno je angažirati javna i privatna sredstva dobivena na različite načine. Pravne, administrativne i političke poluge odlučivanja i upravljanja lokalnom zajednicom trebale bi proaktivno poduprijeti njezinu planiranu, klimatski prilagođenu transformaciju. Trebao bi omogućiti puno i kreativno sudjelovanje raznolike javnosti i svakog građanina, pojedinca. Vezano uz sve navedeno, u izlaganju će se prikazati konkretna iskustva i prijedlozi iz provedbe međunarodnog projekta “Future Cities of South East Europe” (2020. – 2022.) koji se provodi u partnerskim gradovima Mariboru (Slovenija), Križevcima (Hrvatska), Nišu (Srbija) i Skoplju (Sjeverna Makedonija) te ukazati na potencijale primjene ovoga modela na otočne zajednice.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška