O Lastovu izvan Lastova – odjeci lastovske glazbene i plesne baštine izvan otoka

Srijeda - 28.09.2022.

Predavači

  • dr. sc., Joško Ćaleta, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb
  • dr.sc., Iva Niemčić, Institut za etnologiju i folkloristiku, Zagreb

Dugogodišnje istraživanje i praćenje glazbeno-plesnih fenomena otoka Lastova pretpostavlja blisku interakciju istraživača i ispitanika, što u mnogim slučajevima rezultira intervencijama koje su redovito potaknute od strane istraživača. Jedan od konkretnih primjera su scenske interpretacije običaja i plesova kod kojih utjecaj struke ostavlja dugoročni trag u izvedbama lokalnih organiziranih (folklornih) skupina, a često se reflektira i na rituale koji se odvijaju na terenu. U lastovskom slučaju postavlja se pitanje: Doprinosi li Lastovski poklad na pozornici očuvanju poklada u njegovom stvarnom životu, u njegovoj prvoj egzistenciji? Ili pak ta dva poklada (izvorni i onaj na pozornici) paralelno egzistiraju neovisni jedan o drugome? Primijenjena etnomuzikologija pristup je vođen načelima društvene odgovornosti, koja se proteže na uvriježeni akademski cilj: proširivanje i produbljivanje znanja i razumijevanja koje vodi rješavanju konkretnih problema, radu “iznutra”, a izvan očekivanog akademskog konteksta (usp. Pettani i sur. 2010). Zagovara korištenje etnomuzikoloških znanja istražujući društvenu interakciju i tijek kulturne promjene te primjenjuje to znanje na konstruktivan način u svakodnevnom životu. Primjeri interpretacije vokalne glazbene baštine otoka Lastova izvan otoka i njezino ne/prepoznavanje unutar zajednice ilustrirat će primjeri napjeva (svadbeni napjevi, veselenje, crkveno-pučko pjevanje) u izvedbama različitih vokalnih sastava (klape, folklorni zborovi). 

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška