Modeli vrednovanja krajobraza otoka Šćedro

Srijeda - 28.09.2022.

Predavači

Prostor otoka Šćedro ima veliku bioraznolikost i može se smatrati jednim od najzelenijih otoka na Jadranu čiji biljni svijet obuhvaća karakteristične mediteranske biljke. Tijekom vremena dogodila su se znatna antropogena djelovanja koja su dovela do promjena u biljnom svijetu, poput požara 1921. godine, ali su i njegove prirodne promjene, kao znatne ekstenzifikacije šume, utjecale na antropogene oblikujući način i uvjete za život na otoku sve do danas. Također, dugoročno nedjelovanje čovjeka u prostoru dovelo je do nevidljivosti i nedostupnosti područja i lokaliteta važnih povijesnih i kulturnih vrijednosti, koji sadrže dokaze o načinu života, korištenju zemljišta te suživotu s prirodom u prošlosti. Otok je stvorio vlastiti sustav kojemu se čovjek današnjice prilagodio, ali ne živi zajedno s njime, te je vidljiva razdjelna granica između prirode i čovjeka. S ciljem da otok ponovno bude samoodrživi sustav suživota čovjeka i prirode, promišljaju se i istražuju modeli koji bi dali odgovore na pitanje: kako vrednovati krajobraz otoka Šćedro danas i u budućnosti? U diplomskom radu “Šćedro – otok medijator” iz 2019. godine, primjenila sam model koji se sastoji od tri različite perspektive sagledavanja i vrednovanja prostora: kroz vrijeme, prepoznavanjem i s obzirom na trenutačni način života na otoku. Modelom se kontinuirano i paralelno promatraju sastavni elementi otoka, stvarajući analizu vrijednosti krajobraza koja bi kasnije omogućila razboritije donošenje odluka o smjeru razvoja otoka u budućnosti. Nadalje, slijedeći tezu istraživanja Sveučilišta Sassari u Italiji da svaki element prostora ima svoju prošlost koja je utjecala na današnje stanje i da se povijesni elementi sagledavaju kroz prizmu budućnosti, zaključila sam da je prirodni krajobraz ujedno i povijesni. Primijenjena je studija talijanskih studenata koji su istraživali značenje povijesnog krajobraza na primjeru otoka Sardinije, a njihovi kriteriji vrednovanja prostora su prilagođeni otoku Šćedro. Rezultat studije je karta krajobraznih vrijednosti koja nudi drugačiji pogled na prostor otoka i nadopunjava ograničenja službenih krajobraznih studija.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška