Mikro-javno

Ponedjeljak 17.9.2018.

Predavači

  • MA, Dinka Pavelić, Škola primijenjene umjetnosti i dizajna, Zagreb

Mikro-javno

Izlaganje će se baviti primjerom obnove starog mlina za masline (Komujskog magazina)  zaštićenog spomenika kulture, na malom pučinskom otoku Premuda, s oko 53 stalna stanovnika. Obnovom „Malina“ , promijeniti će se i namjena samog objekta u prostorije za okupljanje stanovništva i lokalnih udruga. Obnova je počela 2011, i još traje, obzirom na spori dotok sredstava od strane Ministarstva kulture, grada Zadra, Ministarstva regionalnog razvoja, te ostalih alternativnih izvora finaciranja.

Obnova je iniciralo nekoliko volontera povremenih posjetioca otoka, te Udruga Premujana, koja ujedinjuje stalne i povremene stanovnike. Postavlja se pitanje: kome služi taj  novi javni prostor?  Koji je  karakter suvremenog  „javnog“ i „komunalnog“ u takvim mikro-zajednicama na malim pučinskim otocima? Osim Komujskog magazina, potencijal za javnu (pre) namjenu na otoku ima i napuštena osmatračnica vojarne, koja je bila jedan od  isturenih točaka bivše vojske na moru prema Italiji. Kao i većina tavih instalacija na našem arhipelagu, ona je u fazi „čekanja“ pravog projekta i ili/ investitora. Do tada je prepuštena uništavanju i urušavanju.

Autorica će se osvrnuti na pojam komunalnog vlasništva na otocima, te na iskustva radionica koje je mentorirala: na Visu koja se bavila  prenamjenom vojarne Rogači u Komiži te radionice u Jelsi koja se bavila odnosom polja i grada te sezonalnošću punjenja i pražnjenja javnih prostora i prometnih površina.

 

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška