Mijenjanje okoliša i osjetilni pejzaž

Utorak - 27.09.2022.

Predavači

Klimatske promjene i onečišćenje čine veliki pritisak na prirodu i ljude. Ljudi se nastoje prilagoditi, uglavnom osmišljanjem i primjenom tehničkih rješenja. Međutim, kada je riječ o osjetilima koja utjelovljuju okoliš u tijelo, postoji nesklad između načina na koji su se osjetila razvijala i sadašnje okoline, što uzrokuje remećenje osjetila, kao što su oštrina vida, miris, okus i sluh. Tako su remećenja osjetilnog krajobraza izmijenila odnos između organizama i okoliša, kod čega se perceptivni svijet ili “Umwelt” razlikuje za svaki organizam. Utjecaj promjene okoliša na osjetilni krajobraz, primjerice, remeti funkcioniranje osjetila kod ljudi, što ima zdravstvene posljedice. Narušavanje staništa u vodenom okolišu uzrokovano zakiseljavanjem, onečišćivalima, bukom, optičkom degradacijom, povišenom temperaturom i elektromagnetskim poljima može imati ozbiljne posljedice za osjetilnu biologiju životinja. Otoci, okruženi morem i s još uvijek uglavnom očuvanim prirodnim okolišem, imaju posebnu ulogu u izučavanju i spoznavanju odziva osjetilnih sustava kako ljudi tako i divljine na klimatske promjene. Primjer dobre prakse je Lastovo, pučinski otok i zaštićeno područje gdje lokalno uzrokovane antropogene promjene još uvijek ne prevladavaju, koji već predstavlja referentni lokalitet za noćni vizualni okoliš zbog izostanka svjetlosnog onečišćenja. Njegovo očuvanje je važno i zbog svih drugih osjetilnih krajolika.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška