Korištenje prostora na finskim otocima

Ponedjeljak 30.9.2019.

Predavači

Korištenje prostora na finskim otocima

Finski otočni prostori protežu se morskim i slatkovodnim arhipelazima. Broj otoka prelazi 179 500, od kojih je 98 000 na jezerima. Otoka koji su naseljeni tijekom cijele godine ima otprilike 430, a od njih je 150 na jezerima. Fokus je ovoga izlaganja promišljanje finskoga otočnog prostora kroz perspektivu njegova korištenja, svojevrsni pregled arhipelaških uprezanja pri čemu mislim na načine na koje stalni i privremeni stanovnici te turisti koriste otočne prostore te načine na koje ih koriste i njihov razvoj promišljaju lokalni, regionalni i nacionalni institucionalni okviri. Osvrnut ću se na četiri glavna morska arhipelaga: onoga ispred gradova Helsinkija i Kotke, na Kvarken arhipelag te na najveći europski, a po nekim brojanjima i svjetski, arhipelag kod grada Turku, u Arhipelaškom moru. Mnogi od ovih otoka povezani su mostom s kopnom ili s većim otocima, a specifičnost finske klime te zaleđivanje mora stvara geografske uvjete u kojima je inzularnost otoka dio godine anulirana. Posebni će osvrt biti dan na djelatnosti i ideje osnivanja Otočnoga odbora te nacionalne politike razvoja finskih otoka i načine na koje one kompenziraju izazove geografske fragmentiranosti. Jedna od pojava koje će biti predstavljene je poimanje privremenog stanovanja na otocima (vikendaša) razvojnom prednošću te razvijanje modela ruralnoga razvoja baziranog na stvaranju uvjeta za što češće korištenje vikendica na otocima.

 

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška