Komparacija turističkih odrednica mjesta Povlja na otoku Braču 2009. i 2019.

Ponedjeljak 30.9.2019.

Predavači

Komparacija turističkih odrednica mjesta Povlja na otoku Braču 2009. i 2019. godine

Hrvatska je već dulje vrijeme u tranzicijskom razdoblju, pri čemu doživljava različite globalizacijske i modernizacijske izazove u svojim prostornim transformacijama. Gradovi i sela, kako na kopnu tako i na otocima, vođeni interesima različitih prostornih aktera, doživljavaju različite promjene u svojoj socijalnoj strukturi i u okolišu. Otoci su danas izloženi negativnim demografskim procesima depopulacije odnosno gubitka stanovništva, a time i mogućeg napretka. U tome su istaknuti upravo najmanji otoci i najmanja naselja na većim otocima kao što je primjer naselja Povlja Ovaj rad prikazat će studiju slučaja mjesta Povlja na otoku Braču u dva vremenska perioda: 2009. i 2019. godine, čime će biti predstavljena komparativna longitudinalna analiza mjesta. Cilj istraživanja je usporediti jesu li se potencijalni turistički scenariji razvoja za Povlja iz 2009. godine (masovni turizam, održivi turizam i stagnacija) promijenili u ovom vremenskom razdoblju s obzirom na socijalnu i ekonomsku situaciju. Analizom dokumentacije i statističkih podataka u ova dva razdoblja prikazana je demografska slika Povalja. Metodom polustrukturiranih intervjua sa stalnim i privremenim (sezonskim) stanovnicima Povalja istraženo je viđenje stanovnika o trenutnom i potencijalnom turističkom razvoju mjesta 10 godina nakon prvotnog istraživanja. Istraživanje iz 2009. godine pokazalo je kako su Povlja bila u stagnaciji zbog ključnih infrastrukturnih problema: nepostojanja turističkih objekata, prvenstveno hotela i manjka inicijative (ljudskog potencijala) u području turizma. Masovni turizam je smatran problematičnim zbog ograničene infrastrukture i carrying capacytija mjesta. Ruralni turizam (s elementima eko-turizma) smatran je najprihvatljivijim za budućnost mjesta budući da spaja različite prirodne i ekonomske potencijale mjesta na optimalan način. Istraživanje 2019. godine pokazalo je da mjesto nije napredovalo u turističkom i ekonomskom smislu, tj. da je i nadalje od ponuđenih scenarija najprisutniji scenarij stagnacije mjesta koja prelazi i u nazadovanje.

 

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška