Klimatske promjene u odgojno-obrazovnim programima otočnih vrtića

Utorak - 27.09.2022.

Predavači

Jedna od najvažnijih tema vremena u kojemu živimo, a prožima gotovo sve sfere našega života, zabrinjavajuća je tema o posljedicama klimatskih promjena koja predstavlja izazov u kreiranju aktivnosti za djecu u predškolskim ustanovama. Kao odgojiteljica sam kroz vlastito ponašanje tijekom vrtićke svakodnevice te odgojno-obrazovne aktivnosti pokušala pronaći najbolji model kako djeci približiti temu klimatskih promjena, nastojeći njezinu apstraktnost i dugoročnost posljedica učiniti razumljivom na lokalnoj razini. Osim primjera vlastita pristupa, u ovom ću izlaganju predstaviti rezultate anketnog ispitivanja ekološkog odgoja u vrtićima na hrvatskim otocima. Zanimalo me na koje su načine djeca educirana o klimatskim promjenama i upoznata s terminologijom vezanom uz nju te povezuju li ih s vlastitim otokom. Također, koje su specifične teme i aktivnosti koje se mogu provesti s djecom u vrtićima na otocima s obzirom na resurse koji ih okružuju? Koliko su upoznati s terminom 3R (reduce, reuse i recycle) i ako jesu, koriste li znanje i u svom, roditeljskom domu ili samo u predškolskoj ustanovi. Osim toga, zanimalo me koliko je predškolska ustanova na otoku pridonijela edukaciji svojih djelatnika i samih roditelja o okolišnoj problematici te koliko se za funkcioniranje objekta predškolske ustanove na otoku koriste obnovljivi izvori energije, posebno sunce. Otočne sam vrtiće prepoznala kao specifične, baš zbog prirodnog okružja. Naime, otočna su djeca izloženija u svojoj svakodnevici prirodnim promjenama, kao i međuovisnosti ljudskih zajednica s klimatskim uvjetima. U radu s otočnom djecom, uočila sam da su ona kroz ponašanja svojih roditelja, djedova i baka upoznata s modelom recikliranja i ponovne upotrebe, a da toga nisu ni svjesna. Otočanima je, zbog udaljenosti i ponekad odsječenosti od kopna, vrlo važno okrenuti se resursima koje imaju oko sebe. Načelo 3R koje se promovira u ekološkom odgoju, na neki je način i osnovno načelo tradicionalnog otočnog pristupa resursima. 

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška