Kaznena djela protiv okoliša u obalnom području

Ponedjeljak 17.9.2018.

Predavači

Kaznena djela protiv okoliša u obalnom području

Kaznena djela protiv okoliša su nezakonite radnje koje izravno štete okolišu. Kaznena djela protiv okoliša, nerijetko sagledana kao djela bez oštećenika i nehatna djela, često su nisko na listi prvenstva osnaženja i uobičajeno su kažnjavana administrativnim sankcijama koje su često nejasne i manjeg opsega. Prezentacija analizira značaj Direktive 2009/99/EC o zaštiti okoliša putem kaznenog prava (ECD). ECD nije instrument kaznenog prava, iako odredbe o okolišnoj odgovornosti mogu pomoći sprječavanju kaznenih djela protiv okoliša učinivši počinitelje odgovorne za posljedice njihovih radnji i za troškove čišćenja u obalnom području. Jedan od nedostataka ECD je nedostatak pravne sigurnosti, jer definira obilježje kaznenog djela pozivom na nezakonita ponašanja iz drugih direktiva. To uključuje ovisnost definicije kaznenih djela protiv okoliša o prekršajima nacionalnih zakonodavstva koji oživotvoruju pravnu stečevinu i o sposobnosti pravosuđa države članice. Posebna pozornost je usmjerena na Republiku Hrvatsku. Primjerena međuovisnost oživotvorenja kaznenog i nekaznenog prava je od ključnog značaja za postizanje veće učinkovitosti u ciljevima zaštite okoliša.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška