Kako realno realizirati (i optimizirati) energetsku tranziciju otoka, a ne samo pričati o tome (i stalno prijavljivati potpuno promašene projekte)?

Utorak - 27.09.2022.

Predavači

Nikome više nije sporno da je energetska tranzicija (koja se sastoji od dekarbonizacije, decentralizacije, digitalizacije, ali i demokratizacije energetskog sektora) već započela i da će se ona sljedećih godina (pa i mjeseci) samo radikalno ubrzavati. Jedino što je još uvijek upitno je hoće li na kraju tog procesa oprema i tehnologije za proizvodnju, pohranu i optimalnu potrošnju energije iz obnovljivih izvora biti u lokalnom vlasništvu ili u vlasništvu neke velike energetske kompanije, najvjerojatnije strane (energetski neokolonijalizam, već realiziran kod vjetroelektrana u RH). Isto tako upitno je i tko će uskoro ubirati izuzetno veliki profit od lokalne proizvodnje i lokalne prodaje energije iz obnovljivih izvora. Trenutačno u Hrvatskoj postoji desetak timova koji lokalnim zajednicama agresivno nude pomoć pri energetskoj tranziciji, ali najveći dio njih dosada nije realizirao ništa (ili skoro ništa), a neki od njih su još donedavno zagovarali potpuno druge koncepte razvoja energetike (na primjer, intenzivno korištenje plina). Većina tih timova primarno ima funkciju “trojanskog konja”, pripremu ulaska velike energetske kompanije s ciljem osvajanja lokalnog energetskog tržišta (pogotovo na otocima). Za razliku od tog crnog scenarija, mi smo na Krku od početka stoljeća sami osmislili i zaista realizirali našu energetsku priču, naš višedesetljetni san o energetskoj tranziciji te je sada i veoma uspješno optimiziramo (i prenosimo na druge otoke, kao na francuski otok Reunion, u Indijskom oceanu). Temeljem našeg procesa energetske tranzicije (intenzivno interaktivno vođenog od 2009. g.), spoznali smo da je za uspjeh istoga nužno: 1) osnivanje lokalne energetske zadruge i energetske zajednice, te kasnije i lokalne energetske tvrtke (u većinskom vlasništvu jedinica lokalne samouprave); 2) permanentna podrška gospodarstvenicima i građanima pri postavljanju fotonaponskih elektrana i drugih tehnologija (baterijski sustavi, dizalice topline) za korištenje obnovljivih izvora energije; 3) osmišljavanje, realizacija i optimizacija projekta lokalnog energetskog agregatora (s pametnom elektroenergetskom mrežom), koji će objediniti sve lokalne resurse u virtualnu elektranu; 4) permanentna edukacija kadrova za vođenje cijeloga projekta; 5) stalna prijava na nacionalne i međunarodne (prije svega europske) fondove, ali ne samo zbog financiranja, već prije svega zbog transfera tehnologija (i znanja).

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška