Industrijalizacija, radnice, turizam: o radu, zatvaranju i zaboravu tvornica ribljih konzervi na Cresu i Lošinju

Nedjelja 16.9.2018.

Predavači

  • MA, Iva Kosmos, ZRC SAZU, Institut za studije sjećanja i kulture, Ljubljana, Slovenija
  • dr.sc., Martin Pogačar, ZRC SAZU, Institut za studije sjećanja i kulture, Ljubljana, Slovenija

Industrijalizacija, radnice, turizam: o radu, zatvaranju i zaboravu tvornica ribljih konzervi na Cresu i Lošinju

Tvornica ribljih konzervi „Kvarner“ u Malom Lošinju na svom je vrhuncu hranila više od sto pedeset obitelji, a tvornica „Plavica“ iz Cresa dobrih sto. Unatoč uspješnom poslovanju „Kvarner“ se zatvara 1974., dok je Plavica „izdržala“ sve do 1996. U ovoj prezentaciji promatrat ćemo tvornice kroz povijesnu perspektivu te ćemo se fokusirati na dva središnja narativa kroz koja možemo sagledati kompleksne društvene odnose te naslijeđa (de)industrijalizacije.

Priče radnica otkrivaju kompleksnosti industrijalizacije. Tvornica je naime, s jedne strane, nudila mobilnost, zaposlenje i socijalnu sigurnost i to prije svega deprivilegiranim ženama: siromašnim, nepismenim, rastavljenim i/ili samohranim majkama. S druge strane, radnice svjedoče o izuzetno teškim uvjetima rada, malim plaćama, neprimjerenom smještaju, hijerarhiji među radnicima. Industrijalizacija se tako pokazuje kao proces s dva lica: s jedne strane nudi sredstva za ekonomsku emancipaciju, mobilnost i porast demografije, a s druge održava neprimjerene uvjete rada.

Drugi narativ koji se oblikuje oko tvornice ukazuje na dugotrajan proces „turistizacije“ Jadranske obale. Zatvaranje tvornica poklopilo se s razvojem turizma koji je određene prakse, krajolike, zvukove i mirise označio neprimjerenima za turističku lokaciju. Smrad, neprijatan izgled krvi u moru te činjenica da je sve to nekoga „smetalo“ navode se među razlozima za zatvaranje. Sve to ukazuje na uspostavljanje turizma kao dominantne privredne i životne kulture. U današnje vrijeme koncept „turističke destinacije“ polako zamjenjuje koncept „zajednice“ i „grada“ te se različiti aspekti prošlosti, kao i aktualnog života na moru, podređuju svrsi pružanja turističkih usluga i iskustava. Simptomatično je da na Lošinju – velikom turističkom biseru ne postoji nikakvo sjećanje na nekadašnju tvornicu „Kvarner“, a vlasnik zapuštenih prostora tvornice planira njihovo rušenje i prenamjenu u hotel. Za razliku od toga, u Cresu – mjestu s manje razvijenim turizmom, tvornica „Plavica“ ostaje u sjećanju na nekoliko načina, između ostalog i kroz rad tematski uređenog kafića Plavica u prostorijama nekadašnje tvornice.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška