Hranjive soli, metali u tragovima i kvalitete života u malim otočnim sredinama – primjer otoka Prvića

Ponedjeljak - 26.09.2022.

Predavači

  • Dora Crmarić, mag.in.chem., Zavod za istraživanje mora i okoliša, Laboratorij za fizičku kemiju tragova, Institut Ruđer Bošković

Današnje doba obilježeno je porastom broja stanovnika, nekontroliranom urbanizacijom i industrijalizacijom te sve većim utjecajem klimatskih promjena, što rezultira znatnim pritiskom na mora i oceane. Porast temperature i saliniteta mora te sve češći ekstremni vremenski i klimatski događaji ostavljaju velike posljedice na morski ekosustav, a posebice na specifične i osjetljive otočne sredine. Ovo izlaganje predstaviti će Prvić – mali otok u šibenskom arihipelagu u Jadranskom moru. Unatoč neposrednoj blizini kopna, otočno stanovništvo svakodnevno se susreće s brojnim izazovima života na otoku, što je kroz godine rezultiralo smanjenjem populacije na otoku. S druge strane, porast turizma u ljetnim mjesecima višestruko uvećava populaciju na otoku te pridonosi ekstremnoj razlici u populaciji kroz ljeto i zimu. U svrhu procjene stanja mora i kvalitete života na otoku, izlaganje će dati uvid u kakvoću mora u ljetnim mjesecima na dvije postaje na otoku Prviću. Prva postaja nalazi se u središtu mjesta i male luke Prvić Šepurine. Unatoč maloj površini, luku karakterizira visoka koncentracija plovila, mjesto je ispusta brojnih septičkih jama u more te ne sadrži sustave za pročišćavanje i obradu voda koji su karakteristični za velike luke. Druga postaja nalazi se na nenaseljenoj, jugoistočnoj strani otoka Prvića, između mjesta Prvić Šepurine i Prvić Luka. Planiran je nastavak istraživanja kroz cijelu godinu u svrhu kontinuiranog monitoringa i sezonalnih promjena. Dodatno, u ovom izlaganju dati će se pregled aktivnosti poput akcija čišćenja plaža i podmorja te edukativnih predavanja i radionica koje provodi lokalna zajednica u borbi s onečišćenjem mora i okoliša te klimatskim promjenama.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška