Ekonomska rezistentnost udaljenih regija – empirijsko istraživanje slučaja

Utorak 1.10.2019.

Predavači

Ekonomska rezistentnost udaljenih regija – empirijsko istraživanje hrvatskih otoka

 

 

 

Periferne regije predominantno su obilježene prostornim ograničenjima u vidu prirodnih barijera i/ili udaljenosti od središnjih regija. Hrvatski su otoci dobar primjer perifernih regija zbog prirodnih barijera (more) i značajne udaljenosti od administrativnih i gospodarskih središta u RH. U ovom se istraživanju analizira kako navedene barijere djeluju na ekonomsku rezistentnost perifernih regija tj. otoka u RH.

Poznato je da se reakcije na ekonomske krize znatno razlikuju u različitim regijama (Martin i Sunley, 2015, Nyström & Viklund Ros, 2016, Nystrom, 2017), a još uvijek postoji nedostatak teoretskog i empirijskog znanja zašto pojedine regije bolje upravljaju ekonomskim šokovima od drugih (Diodato i Weterings, 2015, Nystrom, 2017). U znanstvenoj literaturi to se pitanje nastoji premostiti definiranjem pojma rezistentnosti regija. Premda literatura nudi veći broj različitih poimanja, autori se za potrebe ovog rada priklanjaju definiciji rezistentnosti kao procesu s različitim fazama (Martin 2012). Nastavno na Faggian et al. (2017), ovaj rad uzima u obzir dvije dimenzije, i to osjetljivost i oporavak.

S obzirom na prirodnu izoliranost otoka, a koja se prvenstveno reflektira kroz ograničenu prometnu povezanost definiranu obalnim linijskim prometom (mjerenu vremenom putovanja do administrativnih i gospodarskih središta), autori istražuju utjecaj prometne izoliranosti na otočnu ekonomsku rezistentnost. Istraživanje, koje je obuhvatilo 50 otočnih jedinica lokalne samouprave u razdoblju od 2006. do 2017. godine (ovisno o raspoloživim podacima), provedeno je multinominalnom logističkom regresijom te ukazuje da su prometno manje izolirane regije rezistentnije u uvjetima ekonomske krize. Preciznije, manja prometna izoliranost vodi prvenstveno k bržem oporavku promatrane prostorne jedince. S druge strane, nije uočena statistički značajna veza između osjetljivosti i prometne izoliranosti.

Rezultati analize ekonomske rezistentnosti na otocima upućuju i na postojanje dvije skupine otoka: sjeverne i južne. Zaključno, rezultati rada ukazuju na potrebu primjerenijeg planiranja razvojnih otočnih politika koje će uvažiti prostorne specifičnosti.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška