Društveno-ekonomske koristi razvoja regenerativnog turizma u otočnim sustavima

Utorak - 27.09.2022.

Predavači

  • dr.sc., Blanka Šimundić, Katedra za turizam i gospodarstvo, Ekonomski fakultet Sveučilišta u Splitu

Putovanja u svrhu turizma postala su u posljednjih 60 godina jedan od najvažnijih gospodarskih sektora na svijetu. Iako turizam ostvaruje pozitivne utjecaje na gospodarske sustave, poput rasta prihoda i zaposlenosti u destinaciji, te posljedično bruto domaćeg proizvoda receptivne zemlje, njegovi negativni utjecaji na okoliš i kvalitetu života domicilnog stanovništva mogu biti znatni, a katkada i premašuju pozitivne utjecaje. U novije vrijeme, a posebno nakon pandemije bolesti COVID-19, u okviru svjetskih stručnih rasprava i znanstvenih istraživanja ispituju se odrednice otpornosti i brzine oporavka nakon utjecaja vanjskih šokova, ne samo gospodarskih sustava, već i turizma na svim razinama (globalno, nacionalno, lokalno). Osim naglaska na oporavak nakon šoka, rasprave se vode o tome u kojemu smjeru upravljati budućim razvojem turizma. Pojam regenerativnog turizma oblikuje novu stvarnost, daleko iznad pojmova održivog i odgovornog turizma. Temelji se na uspostavi novog i drukčijeg modela razvoja turizma koji ne samo da je održiv u rastu, već se mijenja i prilagođava s obzirom na potrebe okruženja. Na taj način regenerativni turizam podrazumijeva da se s turizmom destinacija razvija i uspostavlja viši stupanj društveno-ekonomskog razvoja upravo zahvaljujući turizmu i turistima. Za otočna gospodarstva razvoj regenerativnog turizma označava ne samo težnju rastu, već i razvoju, što pretpostavlja turističko poslovanje ne isključivo na osnovi održivog rasta, već regenerirajućeg razvoja koji obuhvaća kvalitativni napredak mjerljiv u rastu turizma (turističkih pokazatelja), ali i kvalitete života i okoliša u destinaciji (ekosustavu). Stoga regenerativni turizam treba sagledati kao priliku za rast i razvoj destinacije na način da se u destinaciji prihvaćaju autentična životna iskustva posjetitelja (a ne samo da se nude autentična iskustva destinacije) i da ih se nastoji upotrijebiti za ostvarvanje veće društveno-ekonomske koristi od turizma u destinaciji. Cilj ovog izlaganja je odrediti društvenoekonomske koristi regenerativnog turizma s posebnim osvrtom na otočne ekosustave.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška