Dalmatinski crni bor- skriveni prirodni resurs ruralnog razvoja otoka

Nedjelja 16.9.2018.

Predavači

Dalmatinski crni bor - skriveni prirodni resurs ruralnog razvoja otoka Hvara

Dalmatinski crni bor (Pinus dalmatica), osim na otoku Hvaru, danas nalazimo još samo na najvišim dijelovima Brača, na nekoliko izoliranih lokaliteta na otoku Korčuli, dok na poluotoku Pelješcu i Biokovu uglavnom prevladavaju hibridne vrste običnog crnog bora (Pinus nigra-intermedia). Dalmatinski crni bor karakteriziraju specifične morfološke karakteristike, pri čemu se posebno ističe njegova kišobranasta krošnja, što ga znatno razlikuje od ostalih sorti crnog bora u regionalnom okruženju.

Na otoku Hvaru on predstavlja autohtonu biljnu vrstu, no njegov se areal u 20. stoljeću, uslijed intenzivnog ljudskog utjecaja na otočni okoliš (požari), drastično smanjuje i potiskuje u reljefno više otočne zone. Prije intenzivnog antropogenog utjecaja na autohtoni mediteranski krajolik, dalmatinski crni bor je bio najrasprostranjenija šumska vrsta na otoku Hvaru, a u antičkim zapisima grčkih kolonizatora ime otoka glasilo je Pityeia (''borov otok''). Dalmatinski crni bor danas uglavnom raste u središnjem dijelu otoka, na nadmorskim visinama iznad 300 metara. Uzevši u obzir primarno njegovu okolišnu i društvenu vrijednost, dalmatinski crni bor predstavlja najvrjedniju mediteransku vrstu za pošumljavanje krških zona te sprječavanje erozije zemljišta i drugih prisutnih padinskih procesa. Izvornim autorskim istraživanjem utvrđeno je smanjenje areala dalmatinskog crnog bora na otoku Hvaru za više od jedne trećine u razdoblju između 1975.  i 2014. godine, pri čemu ta vrsta danas prekriva tek oko 1 % ukupne površine otoka i suočena je s potpunim nestankom.

Zbog njegovih okolišnih, društvenih i rekreacijskih vrijednosti, kao i činjenice da se na širem području njegovog areala nalaze najvrjedniji prirodni i kulturni resursi hvarske baštine, autor ovom prilikom želi ukazati na nužnost potrebe buduće zakonodavne i institucionalne zaštite vršnog dijela otoka Hvara kategorijom zaštite okoliša značajni krajobraz.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška