Biomimikrija za samoodrživi lokalni život na otocima: Nexus vode, energije i hrane

Utorak - 27.09.2022.

Predavači

  • dr.sc., Anamarija Frankić, Odsjek za ekologiju, agronomiju i akvakulturu Sveučilišta u Zadru, Zadar

Posljednjih desetak godina, biomimikrija (grč. bios = život, mimeomai = oponašati) je vodilja u inovacijskom, interdisciplinarnom istraživanju i tehnologiji, u poticanju urbanog i ruralnog samoodrživog života, lokalno i globalno. Pri Sveučilistu u Zadru inicirali smo akademski program koji uvodi biomimikriju kao obvezni kolegij na Odsjeku za ekologiju, agrikulturu i akvakulturu. Glavni cilj je pripremiti studente da aktivno sudjeluju u rješavanju potreba i problema lokalnih zajednica kroz ciljane znanstvene i edukativne projekte. Zbog toga smo ustoličili biomimikrijske “žive labose” za testiratnje i aplikaciju interdisciplinarnih rješenja, posebno onih koji se bave nexusom (integracijom) vode-energije-hrane za potrebe samoodrživog lokalnog razvoja. Jedan takav primjer je AquaWeb, koji je pobjedio na Svjetskom natječaju biomimikrije 2017. Ovaj biomimetički dizajn razvijao se nekoliko godina učeći od prirode, njenih biljnih i životinjskh vrsta, kako bi aplicirali njihova rješenja za absorbiranje, akumuliranje vode iz zraka za lokalnu proizvodnju hrane, uz korištenje pasivne energije. Trenutačno se AquaWeb testira na Havajima, u Kaliforniji, New Yorku i okolici Zadra. Količina akumulirane vode je izmedju 4-14L/m2 , što ovisi o prirodnim uvjetima i parametrima okoliša. Naša dugoročna vizija je inspirirati studente i lokalne zajednice da dizajniraju i apliciraju rješenja iz prirode koja se temelje na životnim principima prirode jer smo okruženi “genijima” koji su rješili egzistencijalne probleme s kojima se čovjek svakodnevno bori. Osluškivati, percipirati i učiti “OD” prirode zasniva se na komuniciranju, suradnji, dijeljenu i poštivanju svega živog i neživog oko nas. Pozitivne frekvencije su oko nas i u nama kako bi nam omogućile samoodrživi život sada i ovdje

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška