Analiza razvojnih dokumenata otočnih općina i gradova

Nedjelja 29.9.2019.

Predavači

  • MA, doktorska studentica, Dijana Šabić, Poduzetnički centar Aktiva, Brač

Analiza razvojnih dokumenata otočnih općina i gradova

U svom ću izlaganju predstaviti privremene rezultate analize strateških dokumenata 20 hrvatskih otočnih općina i gradova. Uspješan, a posebno održiv razvoj hrvatskih otoka počiva na kvalitetnoj strategiji utemeljenoj u stvarnim lokalnim potrebama, mogućnostima i prilikama. Takve strategije moraju u obzir uzeti specifičnosti otočnog razvoja kao i otoku specifične poteškoće i kočnice u razvoju. Općenito, strategije trebaju jasno definirati viziju, strateške ciljeve, prioritete i mjere, a posebno načine na koje će se strategija provoditi, ključne dionike koji će je provoditi, ali i iznose te izvore sredstava nužnih za uspješnu implementaciju strategije. Analiza odabranih strateških dokumenata pokazala je kako većina njih nije provediva, a uzroke tome valja tražiti i u metodama korištenim za analizu stanja i definiranje željenog smjera razvoja. Naime, većina analiziranih dokumenata nije uključila lokalnu zajednicu u izradu samog dokumenta čime se dovodi u pitanje valjanost polaznih pretpostavki izrađivača strateških dokumenata.

 

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška