Analiza opasnosti od prirodnih poplava na području naselja Sali na Dugom otoku

Srijeda - 28.09.2022.

Predavači

  • Lovre Panđa, mag.geogr., Laboratorij za geoprostorne analize, Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru, Zadar
  • dr.sc., Ivan Marić, Laboratorij za geoprostorne analize, Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru, Zadar
  • dr.sc., Fran Domazetović, Laboratorij za geoprostorne analize, Odjel za geografiju Sveučilišta u Zadru, Zadar

Poplave često rezultiraju ljudskim gubicima, velikom materijalnom i ekološkom štetom te devastiranjem kulturnih dobara. Postoji više uzroka nastanka poplava, a mogu se podijeliti na prirodne i one koje su uzrokovane ljudskim faktorima. Osnovni cilj ovog istraživanja je izraditi analizu opasnosti od prirodnih poplava u topografskom slivu naselja Sali na Dugom otoku. Prirodne poplave u naselju Sali mogu nastati na dva načina: a) olujnim usporom mora, odnosno dizanjem morske razine koje je inducirano naglim padom tlaka zraka, intenzivnim vjetrom (jugom) i plimom (obalne poplave); b) velikom količinom kiše u kratkom razdoblju i nastankom bujica (pluvijalne poplave). Hidrološkim analizama unutar GIS-a izdvojena je granica topografskog sliva na temelju digitalnog modela reljefa (DMR) izrađenog procesom aerofotogrametrije. Korištenjem grupa kriterija generirani su modeli opasnosti od obalnih i pluvijalnih poplava. S obzirom na to da obalne poplave svake godine uzrokuju štetu u priobalnom području naselja, preporučuje se podizanje obalnog ruba do visine koja onemogućuje prodor vode u priobalnu stambenu, kulturnu i gospodarsku infrastrukturu. Voda od olujnog uspora prodire i u kanalizacijske ispuste te ispuste infrastruktura uz obalu. Na tim je mjestima potrebno ugraditi jednopropusne ventile prema moru i tu infrastrukturu u smislu odvodnje vode ne koristiti dok traje olujni uspor, što je relativno kratko. Također, preporučuje se izgradnja sustava oborinske odvodnje i ugradnja jednosmjernih ventila na pluvijalnim poplavama najpogođenijim lokacijama. Na mogućim mjestima prodora bujičnih tokova potrebno je sagraditi barijere s rešetkama kako bi se smanjila brzina vode bujičnog toka i time smanjilo odnošenje materijala prema moru. 

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška