Adaptivna strategija uzorkovanja valova vezanih uz otok – traženje kompromisa između vjetrovnog forsiranja i mogućnosti rada na istraživačkom brodu

Utorak - 27.09.2022.

Predavači

  • dr.sc., Zrinka Ljubešić, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
  • dr.sc., Hrvoje Mihanović, Institut za oceanografiju i ribarstvo, Split
  • dr.sc., Davor Lučić, Institut za more i priobalje Sveučilišta u Dubrovniku, Dubrovnik
  • dr.sc., Mirko Orlić, Geofizički odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb
  • dr.sc., Damir Viličić, Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

Rad na moru je zahtjevan zbog vremenskih uvjeta, ograničenja istraživačkih brodova i opreme te specifičnosti procesa koji se istražuju. Za potrebe projekta Hrvatske zaklade za znanost “Utjecaj valova vezanih uz otok na primarnu produkciju – ISLAND” (IP2020-02-9524), od lipnja 2021. provode se terenska istraživanja u Lastovskom arhipelagu. Ključan čimbenik za dobre rezultate istraživanja je strategija uzorkovanja. Tijekom istraživanja susreli smo se s dva ključna izazova: 1. kako unaprijed znati da će se generirati unutarnji valovi vezani uz otok (ITW); 2. kako napraviti dovoljno gusta mjerenja, uz otežane uvjete rada na moru, kako bismo dokazali naše hipoteze. Dosada dostupni podaci ukazivali su da su u srpnju najbolje izraženi unutarnji valovi, zbog čestih i izraženih epizoda obalne cirkulacije zraka. Također smo znali da je na južnoj strani otoka, kod svjetionika Struga, termoklina najplića oko 18 h, a najdublja oko 6 h. Imajući to u vidu, u srpnju 2021. godine smo uzrokovali na južnoj strani otoka svakih 12 h (oko 6 h i 18 h), kad god su vremenski uvjeti dopuštali. Naknadnom analizom smo utvrdili da smo u srpnju 2021. godine dobili vrijedan vremenski niz mjerenja i izmjenu zajednica planktona, ali da nismo uskladili uzorkovanje tijekom epizode unutarnjih valova. Naime, najizraženiji unutarnji valovi su se počeli generirati pred kraj terena, kad je istraživačka grupa već završavala predviđeni rad. U srpnju 2022. godine ponovili smo terenska istraživanja s većim brojem istraživača, dodatnim senzorima i što je najvažnije, izvrsnim meteooceanografskim prognozama temeljenima na modelima visoke rezolucije. Naši istraživači u Zagrebu i Splitu su svakodnevno radili na prognozama i njihovoj interpretaciji te su nam svako jutro davali jasne smjernice za daljnje istraživanje. Prognoze su obuhvaćale smjer i brzinu vjetra, površinske valove uzrokovane vjetrom i unutarnje valove tijekom sljedećih pet dana. Takav interdisciplinarni način rada kojime su fizičari optimizirali uzorkovanje i mjerenje kemijskih i bioloških parametara po prvi put je proveden u Jadranu.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška