dr.sc. Zrinka Ljubešić

Biološki odsjek, Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Zagreb

Predavanja

Biografija

Dr. sc. Zrinka Ljubešić je izvanredna profesorica na Biološkom odsjeku Prirodoslovnomatematičkom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Diplomirala je na studiju biologije-ekologije 1997. godine, magistrirala 2003. te doktorirala 2007. godine. Objavila je 75 znanstvenih radova. Boravila je na nekoliko znanstvenih usavršavanja na uglednim međunarodnih institucijama te sudjelovala u četiri međunarodne znanstvene ekspedicije. Područje znanstvenog interesa joj je biološka oceanografija, taksonomija i ekologija morskog fitoplanktona. Predstavnica je Hrvatske u međunarodnom udruženju FEPS. Dobitnica je stipendije “Za žene u znanosti” i nagrade Ambasador u kategoriji klijent za skupove veće od 150 sudionika. Organizirala je jedan domaći i četiri međunarodna znanstvena skupa te bila članica organizacijskog i znanstvenog odbora brojnih kongresa i simpozija. Aktivno je uključena u popularizaciju znanosti kroz organiziranje predavanja i izložbi te sudjelovanjem u brojnim televizijskim i radiijskim emisijama.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška