dr. sc. Željka Kordej-De Villa, Dubravka Jurlina Alibegović, dr. sc.

Ekonomski institut, Zagreb

Predavanja

Biografija

Željka Kordej-De Villa je iskusan istraživač u području ekonomike i politike zaštite okoliša. Znanstvena je savjetnica u Ekonomskom institutu, Zagreb gdje je 1987. godine započela svoju profesionalnu karijeru. Glavni istraživački interesi su ekonomika okoliša i ekonomika prirodnih resursa, lokalni ekonomski razvoj, regionalna i urbana ekonomika, te javne politike. Prvenstveno je uključena u primijenjena istraživanja te projekte savjetovanja za različita ministarstva, uključujući Ministarstvo zaštite okoliša i energetike, Ministarstvo regionalnog razvoja i fondova Europske unije, te institucije poput Hrvatskih voda, Hrvatskog zavoda za prostorni razvoj i sl. Autorica je brojnih radova i istraživačkih studija, a od 1998. članica je Hrvatske sekcije Europskog udruženja regionalnih istraživanja (ERSA).

Dubravka Jurlina Alibegović je znanstvena savjetnica i predstojnica Odjela za regionalni razvoj na Ekonomskom institutu, Zagreb. Njezina područja istraživanja uključuju javne finan-cije, fiskalne odnose među razinama javne vlasti, lokalni i regionalni razvoj te implementaciju modela pametnog grada na hrvatske gradove. Objavila je brojne znanstvene radove, pripremila poglavlja za knjige i sudjelovala kao voditeljica projekta u mnogim nacionalnim i međuna-rodnim istraživačkim projektima. Članica je Upravnog odbora Europskog udruženja urbanih istraživanja (EURA) i članica Hrvatske sekcije Europskog udruženja regionalnih istraživanja (ERSA). Bila je ravnateljica Ekonomskog instituta, Zagreb (2013.-2016.), ministrica uprave (2016.) i zamjenica ministra znanosti i tehnologije (2000.-2002.) u Vladi Republike Hrvatske.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška