MA Tonino Picula

hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu

Predavanja

Biografija

Tonino Picula, hrvatski zastupnik u Europskom parlamentu, rođeni je Lošinjanin koji je odrastao u Šibeniku. Služio je kao Ministar vanjskih poslova u vladi Ivice Račana, bio saborski zastupnik u četiri mandata i gradonačelnik Velike Gorice. Od 2013. godine zastupa hrvatske građane u Europskom parlamentu u okviru kojeg djeluje u Odborima za vanjsku politiku (AFET) i regionalni razvoj (REGI). Jedan je od osnivača i potpredsjenik Međuskupine za mora, rijeke, otoke i priobalja (SEARICA) te je jedan od autora amandmana kojim je osnovano i financirano Tajništvo inicijative čiste energije za EU otoke.   

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška