dr. sc. Tomislav Oroz

Odjel za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru

Predavanja

Biografija

Tomislav Oroz docent je na Odjelu za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru. Diplomirao je etnologiju i kulturnu antropologiju i povijest na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu (2007.) Na istom Sveučilištu 2014. godine stječe titulu doktora znanosti. Od 2008. godine zaposlen je kao asistent na Odjelu za etnologiju i antropologiju Sveučilišta u Zadru, potom kao viši asistent od 2014. godine, te kao docent od 2015. godine. Od 2018. godine obnaša dužnost zamjenika pročelnice. Njegova autorska knjiga „Gdje si bio 1573? Lica i naličja Matije Gupca u praksama sjećanja“ objavljena je 2018. godine u izdavačkoj kući Jesenski i Turk. Njegov znanstveni interes vezan je za studije sjećanja (memory studies), otočne studije (island studies) i balkanističke studije (Balkan studies). Boravio je na različitim istraživačkim stipendijama (Sveučilište u Ljubljani, Umetnički univerzitet u Beogradu), te na kraćim studijskim boravcima (Sveučilište na Malti, Sveučilište u Bugarskoj, Sveučilište u Haifi). Dobitnik je nekoliko nagrada.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška