mag. chem, Tijana Stanić

Kemijsko-tehnološki fakultet Sveučilišta u Splitu

Predavanja

Biografija

Tijana Stanić rođena je 2. 10. 1988. u Splitu. Nakon završene II. gimnazije, upisuje sveučilišni preddiplomski studij Kemija na Kemijsko-tehnološkom fakultetu u Splitu. Isti završava 2011. g. obranom rada “Izolacija i karakterizacija ergosterola iz pekarskog kvasca” i stječe naziv sveučilišne prvostupnice kemije. Školovanje nastavlja upisom sveučilišnog diplomskog studija Kemija, smjer Organska kemija i biokemija, te 2013. g. stječe titulu magistre kemije kemije obranom diplomskog rada pod nazivom “Jednostavna spektrofotometrijska metoda za procjenu sadržaja slobodnih i glikozidno vezanih monotepena”.

Od završetka školovanja do danas radi kao vanjski suradnik na Kemijsko-tehnološkom fakultetu na Zavodu za organsku kemiju gdje sudjeluje u nastavi više kolegija.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška