Doc.dr.sc. Stjepan Šterc

Prirodoslovno-matematički fakultet Sveučilišta u Zagrebu, Geografski odsjek

Predavanja

Biografija

Rođen godine 1953. u Desnoj Martinskoj Vesi. Osnovnu školu, gimnaziju i studij geografije završava u Zagrebu. Diplomirao je na Geografskom odsjeku PMF-a 1979., a 1980. je na istom odsjeku izabran za asistenta. Magistrirao je 1987., a doktorirao 2012. godine. Radio je u Vladi RH, Ministarstvu vanjskih poslova i bio pomoćnik ministra razvitka i obnove i pomoćnik ministra obrane. Sudionik je domovinskog rata i djelatni časnik Hrvatske vojske. Jedan je od osnivača Instituta Ivo Pilar, Hrvatskih studija i časopisa Društvena istraživanja. Predaje 5 kolegija i autor je 90-tak znanstvenih i stručnih radova. Izlagao je na oko 60 znanstvenih skupova. Objavio je 2 sveučilišna udžbenika.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška