Dr.sc. Predstojnik Odsjeka za demografiju i hrvatsko iseljeništvo, Stjepan Šterc

Hrvatski studiji, Sveučilište u Zagrebu

Predavanja

Biografija

Rođen 1953. u Desnoj Martinskoj Vesi, a osnovnu školu, I gimnaziju i studij geografije završava u Zagrebu na Geografskom odsjeku PMF-a 1979., a 1980. izabran je za asistenta na istom odsjeku. Magistrirao je 1987., a doktorirao 2012. godine. Bio je pomoćnik ministra razvitka, obnove i obrane. Sudionik je Domovinskog rata, djelatni časnik Hrvatske vojske, jedan je od osnivača Instituta Ivo Pilar, Hrvatskih studija i časopisa Društvena istraživanja. Danas predaje na Hrvatskim studijima i predstojnik je Odjela za demografiju i hrvatsko iseljeništvo. Autor je 90-tak znanstvenih i stručnih radova te sudionik s izlaganjima na oko 70 znanstvenih skupova. Objavio je 2 sveučilišna udžbenika.

 

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška