dr. sc. Sonja Podgorelec

Institut za migracije i narodnosti, Zagreb

Predavanja

Biografija

Dr. sc. Sonja Podgorelec, sociologinja, znanstvena savjetnica, zaposlena je u Institutu za migracije i narodnosti u Zagrebu. Istraživanja kojima se bavi i znanstveni radovi koje objavljuje prvenstveno se bave migracijom, starenjem (sociološkim / socio-gerontološkim aspektima starenja hrvatske populacije, osobito otočne) i kvalitetom života. Autorica je ili koautorica pet knjiga od kojih su najznačajnije: Ostarjeti na otoku - Kvaliteta života starijih stanovnika na hrvatskim otocima (2008) i Gradovi potopili škoje - Promjene u malim otočnim zajednica (koautorica Sanja Klempić Bogadi, 2013), kao i više od pedeset znanstvenih i stručnih radova.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška