prof. dr. sc. Sonja Jurković

Arhitektonski fakultet Sveučilišta u Zagrebu

Predavanja

Biografija

Rođena 26. 01.1942. u Zagrebu. Diplomu inženjera arhitekture stekla je 1966. Doktorsku disertaciju obranila je 1994. na Arhitektonskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. Od 1971. do 2007. radi kao asistentica, a zatim kao profesorica na Katedri za urbanizam, prostorno planiranje i pjezažnu arhitekturu, gdje uz predavanja studentima radi i na urbanističkim planovima (Rijeke, Makarske, Labina i dr.). Sudjelovala je na više Ljetnih radionica za studente (Elafiti, Lošinj i Rovinj u Hrvatskoj, Izola i Ljubljana u Sloveniji, Firenca i Venecija u Italiji, Efes u Turskoj i Roterdam i Nizozemskoj).

U mirovini je, ali još uvijek piše knjige i članke o urbanističkim problemima. (nije prisustvovala simpoziju )

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška