MA Sean Louis Turner

SMILO

Predavanja

Biografija

Sean L. Turner je američki geograf iz Washingtona D.C.-a. Diplomirao je na Odjelu geografskih znanosti, državne uprave i politike, a magistrirao na Odjelu primijenjenih geografskih znanosti Sveučilišta Maryland – College Park. Koristio je Fulbrightovu stipendiju u Republici Hrvatskoj 2016. i 2017. godine. Sudjelovao je u otočnim istraživanjima na Ekonomskom institutu u Zagrebu. Terenska istraživanja obavio je na Lastovu u sklopu suradničkog projekta Općine Lastovo, udruge LAG 5 i francuske otočne nevladine udruge SMILO. Bavi se problemima priobalnih otoka, posebno položajem malih otoka u administrativnom ustroju nametnutom s kopna. To je i tema njegovoa predstojećega doktorskog studija.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška