dr.sc. Sara Ursić

Institut društvenih znanosti Ivo Pilar, Zagreb

Predavanja

Biografija

Dr. sc. Sara Ursić (1982., Split) je znanstvena suradnica u Institutu društvenih znanosti Ivo Pilar. Područja njezinog znanstvenog interesa su sociologija prostora, urbana sociologija, sociologija stanovanja i urbano planiranje s posebnim naglaskom na transformaciju urbanog, suburbanog i ruralnog prostora te konceptualizaciju doma i kulture stanovanja u sociologiji. Objavila je dvadesetak znanstvenih radova iz područja urbane sociologije i sociologije prostora te knjigu “Vitalni gradovi” u suautorstvu. Kao dio istraživačkog tima sudjelovala je u projektima iz područja urbane i ruralne sociologije i razvoja hrvatskog društva. Nositeljica je kolegija Sociologija stanovanja na Hrvatskom katoličkom sveučilištu te kolegija Sociologija prostora na Hrvatskim studijima.  

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška