mag. arh. Sara Jurinčić

Muzej podvodne arheologije Zadar i Arhitektonski fakultet Zagreb

Predavanja

Biografija

Sara Jurinčić, rođena 1989. u Zadru. Preddiplomski studij arhitekture – Arhitektonski fakultet Zagreb (2008. – 2011.) Arhitektonska praksa u Rotterdamu (studio NIO architekten) 2011. Diplomski studij arhitekture – Arhitektonski fakultet Zagreb (2012. – 2015.) Od 2012. aktivna na radionicama, simpozijima i edukacijama vezanim uz re-use i film, sa naglaskom na temama: re-use-a, tradicionalnih materijala/tehnika gradnje, te njihovim suvremenim primjenama, revitalizaciji obale i otoka, na hrvatskoj i europskoj razini (Zagreb, Zadar, Vis, Ugljan, Rotterdam, Copenhagen, Berlin). Navedene teme istražene su u Diplomskom radu i proširene daljnjim istraživanjem nakon diplome. Tako je je nastalo izlaganje prijavljeno na simpozij 'Anatomija otoka'.


 

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška