dr. sc. Sanja Klempić Bogadi, Sonja Podgorelec, dr. sc.

Institut za migracije i narodnosti, Zagreb

Predavanja

Biografija

Sanja Klempić Bogadi viša je znanstvena suradnica, zaposlena u Institutu za migracije i narodnosti od 2000. Pročelnica je Odsjeka za migracijska i demografska istraživanja. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. Surađivala je na nekoliko znanstvenih projekata, objavila dvadesetak znanstvenih radova, te izlagala na brojnim međunarodnim znanstvenim konferencijama. U suautorstvu sa Sonjom Podgorelec objavila je knjigu Gradovi potopili škoje – promjene u malim otočnim zajednicama (2013). Glavna je urednica znanstvenog časopisa Migracijske i etničke teme. Njezina su područja znanstvenog interesa starenje, migracije, geografija otoka.

Sonja Podgorelec, sociologinja, znanstvena je savjetnica, zaposlena u Institutu za migracije i narodnosti u Zagrebu. U svojim istraživanjima i znanstvenim radovima prvenstveno se bavi migracijama, starenjem (sociološkim / socio-gerontološkim aspektima starenja hrvatske populacije, osobito otočne) i kvalitetom života. Dr. Podgorelec autorica je ili koautorica pet knjiga od kojih su najznačajnije: Ostarjeti na otoku - Kvaliteta života starijih stanovnika na hrvatskim otocima (2008) i Gradovi potopili škoje - Promjene u malim otočnim zajednica (koautorica Sanja Klempić Bogadi, 2013), kao i više od pedeset znanstvenih i stručnih radova.

 

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška