dr. sc. Sanja Klempić Bogadi

Institut za migracije i narodnosti, Zagreb

Predavanja

Biografija

Dr. sc. Sanja Klempić Bogadi je znanstvena savjetnica, zaposlena u Institutu za migracije i narodnosti od 2000. Pročelnica je Odsjeka za migracijska i demografska istraživanja. Diplomirala je, magistrirala i doktorirala na Geografskom odsjeku PMF-a Sveučilišta u Zagrebu. U suautorstvu sa Sonjom Podgorelec objavila je knjigu Gradovi potopili škoje – promjene u malim otočnim zajednicama (2013). Glavna je urednica znanstvenog časopisa Migracijske i etničke teme. Njezina su područja znanstvenog interesa starenje, migracije, geografija otoka.

Organizatori

Suorganizatori

Financijska podrška